MUDr. Jiří Bílek

MUDr. Jiří Bílek

Narozen 17.6.1974 v Praze

  • absolvent II.lékařské fakulty University Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství
  • atestace v oboru gynekologie-porodnictví.
  • absolvent ročního postgraduálního studia „Akupunktura a teorie tradiční čínské medicíny“ na Univerzitě tradiční čínské medicíny v Pekingu (Beijing zhongyiyao daxue)
  • absolvent kurzu „Základy akupunktury“ na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha
  • trenér první pomoci
  • průvodce cestovní kanceláře China Tours (Adventura) v oblastech Čína a Tibet

 

…zájem o souvislosti ve fungování lidského těla mě přivedl ke studiu tradiční čínské medicíny vedle medicíny západní. Díky tomuto zájmu a unikátnímu projektu Karlovy univerzity jsem získal stipendium na roční postgraduální studium na jedné z nejprestižnějších univerzit tradiční medicíny v Číně, který nepochybně změnil můj náhled na péči o lidské zdraví.

Po letech praxe na porodním a operačním sále jsem se rozhodl věnovat se akupunktuře naplno. Jedním z motivů byl fakt, že tato forma terapie stále nemá u nás místo, které jí na základě účinků prověřených tisíciletou praxí náleží. Akupunktura je metoda, jež má universální využití a je schopna navracet lidské tělo do stavu rovnováhy, zejména v počátečních fázích rozvoje chorobných stavů. Nicméně i déle trvající nemoci a obtíže mohou být touto metodou ovlivněny. Zásadní je vůle pacienta uchopit svůj život do svých rukou a chtít pro své zdraví spolu s terapeutem něco udělat.

Čínská medicína je velké dobrodružství, které fascinovalo mnoho lidí po celá staletí. Je to zároveň velmi propracovaný systém, jehož zákonitosti teprve nedávno začala objevovat naše západní věda. Ta přináší v poslední době čím dál více vysvětlení starých principů a důkazů o prospěchu jejích metod. Největším důkazem jsou však osobní zkušenosti pacientů, kteří sami léčbu akupunkturou zakusili.

MUDr. Jiří Bílek