DIETETIKA

Čínská medicína  popisuje tři energetické zdroje, které lidské tělo využívá ke svému fungování. Od kvality jednotlivých zdrojů se odvíjí i kvalita zdraví tělesného a duševního.

S prvním zdrojem, genetickou výbavou, jsme se již narodili. Druhý zdroj, pomocí něhož může probíhat metabolismus, je vzduch, který dýcháme, a třetí potrava, kterou denně jíme.

Je v našich silách a moci právě tuto třetí složku nejvíce ovlivnit, zkvalitnit a přizpůsobit přesně našemu zdraví, aby jeho stav každé sousto zlepšovalo a udržovalo.Čínská medicína má výborně propracovaný dietologický systém. Jeho doporučení respektují individualitu a potřeby každého jedince se snahou zachovat radost a chutnost prostřeného stolu.

Vše, co jíme (ať už jde o jídlo, pití, léky), působí na naši kondici a zdraví. Každá nemoc je výsledkem toho co jíme, ať už to zní jakkoliv zjednodušeně a pro nás nepochopitelně. Každý den si můžeme večer zrekapitulovat, co jsme dali do úst a začneme chápat větu: „živil jsem dnes své tělo nebo naopak tělo živilo mne“. Pokud nerovnováha trvá delší dobu, protože naše stravovací zvyky málokdy radikálně měníme, pak nemoc nebo obtíž přijde zcela zákonitě. S léčením (léky, rehabilitace, akupunktura, bylinky) má automaticky nastoupit i změna jídelníčku. Jinak se obtíž opět vrátí.

V každém léčebném či ozdravném procesu těla musí také svojí úlohu sehrát tělo samo, jeho obranný systém nebo – li imunitní systém. Je jedno jestli se vrátíme z nemocnice, kde nám zachránili život náročnou operací či léčení chronických obtíží na které bereme léky, nebo máme zájem o prevenci svého zdraví, dětí nebo svých nejbližších.

Všechny ozdravné procesy jsou více úspěšné, když je podporuje i výživa, která je v tomto případě také lékem.