SLUŽBY

Hlavní myšlenka, která nás v roce 2008 vedla při vzniku centra čínské medicíny MOST KE ZDRAVÍ, byla sjednotit pod jednu střechu kompletní péči o zdraví člověka, kterou nám nabízí široká paleta možností čínské medicíny vyvíjející se tisíce let.

 

TERAPEUTICKÝ TÝM

Cílem snahy celého TERAPEUTICKÉHO TÝMU je poskytovat terapeutickou péči, založenou na principech Tradiční čínské medicíny (TČM), podle svých nejlepších znalostí, zkušeností a možností. Být bezpečnými a svědomitými průvodci na cestě od nemoci zpět ke zdraví a rovnováze.

 

AKUPUNKTURA

Terapeut čínské medicíny na základě stanovené  diagnózy používá AKUPUNKTURU,  kterou ovlivňuje akupunkturní body tak, aby dosažený efekt co nejvíce odpovídal potřebám klienta. V případě nadbytku bude energii vypouštět, v případě nedostatku doplňovat, a jinde „jenom“ harmonizovat. Tak, jak jsou lidé různí, různě citlivě vnímají i akupunkturu, všeobecně při nadbytku bývá bod citlivější než při nedostatku.

 

MOXOVÁNÍ

Čínská medicína využívá dále MOXOVÁNÍ. Je to léčebná technika příbuzná s akupunkturou a někdy se s ní i kombinuje. Používá moxu, látku připravenou ze suchých a rozdrcených lístků pelyňku, pomocí které se přehřívají akupunkturní body nebo bolestivé oblasti těla. Někdy se pálí kornoutky moxy přímo na násadce s jehlou, aby se teplo dostalo hlouběji do těla.

 

MASÁŽE

Podobně jako s moxou se může akupunktura kombinovat i s MASÁŽEMI.

 

FYTOTERAPIE

Současně lze podporovat terapii podáváním bylinných čajů. FYTOTERAPIE neboli léčba bylinami je v mnoha ohledech výjimečná. Vychází z pečlivého tisíciletého pozorování přírody jako celku, pozorování jednotlivých živých i neživých součástí a jejich vzájemných vztahů.

 

DIETIKA

Čínská medicína  popisuje tři energetické zdroje, které lidské tělo využívá ke svému fungování. Od kvality jednotlivých zdrojů se odvíjí i kvalita zdraví tělesného a duševního. S prvním zdrojem, genetickou výbavou, jsme se již narodili. Druhý zdroj, pomocí něhož může probíhat metabolismus, je vzduch, který dýcháme, a třetí potrava, kterou denně jíme. Všechny ozdravné procesy jsou více úspěšné, když je podporuje i výživa, která je v tomto případě také lékem. Těmito souvislostmi mezi zdravím a stravou se zabývá DIETETIKA.

Cítíme zodpovědnost vůči našim zákazníkům, kteří se na nás obrací, vůči společnosti, ve které žijeme, sami k sobě, vůči mistrům a učitelům v dlouhé a bohaté historii TČM, od nichž máme možnost čerpat vědomosti.

Na této cestě rovněž cítíme pokoru a vděk, protože děláme to, co nám je blízké a co nás naplňuje.